test
Ledige lokaler
Vi har ledige lokaler, både kontor og lager. Selve bygget ligger meget sentralt på flyplassområdet, bare ca 150m fra terminalbygget. Bygget har tilgang til flyside.

Leietagere som er i bygget i dag: Nogva Motorfabrikk, DHL, Kitin AS, Airport Regnskap AS, Aviator Airport Alliance AS.

For nærmere opplysninger kontakt oss på telefon 48 27 17 98